آمار سایت

بازدیدکنندگان : 7334295
ما 52 مهمان آنلاین داریم
عدم اعتماد به سیاسیون و پیامد های اقتصادی آن چاپ فرستادن به ایمیل
خبر
یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 10:44
غرب آنلاین / دکتر اردشیر سلیمانی/قشربندی اجتماعی ماهیت اقتصادی دارد، و همه فعالیتهای اقتصادی از منفعت و ارزش واحد و یکسانی هم برخوردار نیستند پس ضرورت دارد تا دولتمردان با استفاده از برنامه ریزی درست درممانعت از نابرابری و کاهش فقر بکوشند زیرا فقر و نابرابری ریشه در سیاستها و برنامه های غلط دولتها دارد و درغیر اینصورت عدم تعادل در اقتصاد مخصوصا در اقتصاد بازار عدم اعتماد به سیاستمداران و دولتمردان را درپی خواهد داشت

 

سیاستمداران بعنوان یک قشر از جامعه مورد حساسیت خاصی قرار دارند، زیرا امروزه سطح آکاهی عمومی و آگاهی سیاسی-اجتماعی جامعه ارتقاء یافته است، چنانچه سیاسیون و مدیران از دانش آکادمیک، ذکاوت لازم و ... برخوردار نباشند بدون شک بین جامعه و حاکمیت شکاف بوجود خواهد آمد که یکی از پیامدهای آن "عدم اعتماد به دولتمردان" است که کاهش وفاق نظر (Voting)  جامعه را در پی خواهد داشت علی الخصوص درمیان قشر متوسط که موتورهرنظام اقتصادی هستند. و شوک های ضعیف اقتصادی را به نارضایتی عمومی درسطح جامعه تبدیل می نماید، زیرا جامعه یک مجموعه نظامند است لذا عدم سلامت بخشی از اقتصاد در بستر زمان  کل اقتصاد را  مبتلا و بیمار می نماید.
اقشارمختلف جامعه بعنوان عناصر اقتصادی همگرایی  "طبقات و گروهها"  را در پی دارد و باتوجه به ارتباطی که با همدیگر دارند ، موجب تداوم و قوام ساختار اقتصادی نظام می شوند، زیرا قشربندی اجتماعی ماهیت اقتصادی دارد، و همه فعالیتهای اقتصادی از منفعت و ارزش واحد و یکسانی هم برخوردار نیستند پس ضرورت دارد تا دولتمردان با استفاده از برنامه ریزی درست درممانعت از نابرابری و کاهش فقر بکوشند زیرا فقر و نابرابری ریشه در سیاستها و برنامه های غلط دولتها دارد و درغیر اینصورت عدم تعادل در اقتصاد مخصوصا در اقتصاد بازار عدم اعتماد به سیاستمداران و دولتمردان را درپی خواهد داشت، از طرف دیگر بازگشت اعتماد عمومی جامعه سخت و هزینه براست. درصورت سلب اعتماد هر دو گروه اقتصادی یعنی تولید کننده گان و مصرف کننده گان هرگونه برنامه و اقدامی حتی در راستای بهبود اقتصاد باز اخلال در اقتصاد تلقی میشود و زیان بار در ذهن تولید کننده و مصرف کننده جلوه گر می شود اما این معلول مجددا خود بعنوان علت بحران اقتصاد واقع می گردد بهمین دلیل است که عدم اعتماد به سیاستمداران بحران اقتصادی و مشکلات اجتماعی را در پی دارد وهزینه های سیاسی-اقتصادی زیادی بر ساختار اقتصاد تحمیل می نماید، در چنین فضائی است که اتهام زنی علیه گروههای سیاسی افزایش میابد. زیرا رابطه مستقیمی بین توسعه سیاسی وتوسعه اقتصادی وجود دارد و این دو همدیگر را تقویت می نمایند و همزمان موجب تغییرات و شکوفای اقتصاد می شوند، اما اگر اعتماد جامعه جلب نشود حتی دست آوردهای سیاستمداران در اذهان عمومی دروغی بزرگ پنداشته می شود آنگاه اعتبار و سرمایه اجتماعی دولتمردان لطمه می بیند.  که این جریان باعث حذف سیاسی افراد با "هوش و نخبه" می شود وهزینه اقتصادی اعم از(هزینه های آشکار وپنهان) افزایش داده و فرصت پس انداز و سرمایه گذاری را از اقتصاد می گیرد و باعث حذف چهره های فرهیخته از ساختار قدرت نیز می شود. همچنین این جریان  بصورت سهوی یا عمدی منافع ملی را هدف می گیرد و درنهایت اثرات منفی آن در مسائل اقتصادی نمایان می شود، مهمتر از همه این است که سرمایه اجتماعی قابل قرض نمودن از خارج نیست و واردات آن برای هیچ کشوری ممکن نخواهد بود. پس میتوان نتیجه گرفت که یکی ازمهمترین هزینه هایی که درفضای بی اعتمادی به "سیاستمداران" بر جامعه تحمیل می شود اثرات خود را در نابسامانی اقتصادی نشان می دهد، لذا مورد فوق اثرات خود را در متغیرهای کلان اقتصادی همانند تورم، کاهش بهره وری منابع اقتصادی،کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) Foreign Direct Investment ، کاهش اشتغال، کاهش پس انداز  و... خود را آشکار میسازد. بطور مثال یکی از علل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بی اعتمادی سرمایه گذاران خارجی به ثبات اقتصادی کشور میزبان (Host Country) است. در سطح داخل هم هرگاه  بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی اعتماد خود را نسبت به سلامت و توانایی بالادست و مدیران برنامه ریز اعم از برنامه ریزی سیاسی و یا اقتصادی از دست بدهند و بدانند که " شایستگی پاداش" ندارد حتی اگر مکانیسم نظارتی خیلی هم دقیق باشد باز از ارائه خدمات مناسب و خلاقیت در سازمان خودداری می نمایند. این جریان دو سویه میتواند انحطاط اقتصادی هر ملتی را در پی داشته باشد.

197

 

نظرات  

 
0 #3 احدی 27 خرداد 1397 ساعت 17:48
عااااالی فراگیر , جهان شمول و مبتنی بر پارامتر های علمی
نقل قول
 
 
0 #2 احدی 27 خرداد 1397 ساعت 17:46
بسیار عااالی

, فراگیر , جهان شمول و مبتنی بر پارامتر های علمی روز
نقل قول
 
 
0 #1 باران 27 خرداد 1397 ساعت 12:34
دروود فراوان بردکتر سلیمانی صاحب نظری که با گذشت زمان نظریه پردازیش برهمه همکاران این بزرگوار اثبات گردیده است
نقل قول
 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT