آمار سایت

بازدیدکنندگان : 7334297
ما 54 مهمان آنلاین داریم
با حیوانات مهربانتر باشیم/ تصاویر دلخراش از ناله و اندوه گربه پدر و فرزند بر لاشه مادر چاپ فرستادن به ایمیل
خبر
یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 10:36
اختصاصی غرب آنلاین/ بەسەزوان، در زبان کوردی، را اگر چە معادل "زبان بستە"، "طفلی" ، "حیوونی، حیوونکی" فرض می‌کنند، اما در عمل فراتر از آن معانی را می‌دهد، چرا کە در زبان و فرهنگ ما ، برای ایجاد حس مضاعف ترحم نسبت بە بچەهای بی‌گناە و مظلوم آدم نیز عینا خطاب "بەسە زوان" را بە کار می‌بریم، در حالی کە در زبان فارسی اینگونە نیست.


این مهم یعنی اینکە در فرهنگ ایلامی، حس  نوع‌دوستی و ترحم بە حیوانات معادل همدیگر وجود دارد، و این تجربەی زندگی طبیعت‌گرایانەی ایلامیان است و یک ایلامی، هرگز و هرگز آزار و کشتن یک حیوان را نمی‌پسندد.
تصاویری از یک گربەی زیرگرفتە شدە در سطح شهر ایلام، و جمع شدن دو گربە که  گویا یکی از جفتها و بچەی این گربە هستند، چنان دلخراش است  کە هر بینندەی ایلامی را عمیقا متاثر و متاسف می‌نماید.
خدا نکند "سرمایەی اجتماعی" عظیم ایلامیان کە اساس آن بر حس ترحم و نوع‌دوستی استوار است و ریشە در تعالیم اسلامی و ایرانی ما دارد، کمرنگ شود و می طلبد با حیوانات مهربانتر باشیم.
صحنەی جگرخراش در این حادثە حضور و نالەهای پی در پی بچەگربه و گربەی بزرگتر بر روی لاشەی گربەی زیرگرفتە شده کە ساعت ها بە طول انجامید و واقعا آدم را شوکە می‌کند قابل تامل است. حتی در این تصاویر گربه بزرگتر به نوازش و دلداری گربه کوچکتر نیز می پردازد.

 

 

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 27 خرداد 1397 ساعت 10:39
 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT