آمار سایت

بازدیدکنندگان : 6377413
ما 128 مهمان آنلاین داریم
به بهانه ي روز زن چاپ فرستادن به ایمیل
خبر
چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 09:11
دکتر شقایق سلیمان نژاد * انتظار ميرود استاندار محترم و مسئولين نگاه جدي تري به حضور زنان ايلامي در عرصه ي سياست و مديريت ها داشته و حق مطلب را در مورد نيمي از جمعيت استان ادا كنند،باور كنيد اگر شكاف جنسيتي را ناديده بگيريم و عرصه ي حضور را در اختيار بانوان توانمند قرار دهيم بي شك اتفاقات مثبت و خوشايندي خواهد افتاد

 

غرب آنلاین/ دکتر شقایق سلیمان نژاد/ در هفته اي كه صحبت از مقام مادر و منزلت زن است شايد كمي گلايه از سياستگذاران استان خالي از لطف نباشد، اين روزها كه خبر انتصاب چند بانوي ايلامي در فضاي مجازي برجسته شده بايست متذكر شد با وجود آمار بالاي زنان توانمند، تحصيلكرده و موفق ايلامي اين رقم انتصاب هاي انگشت شمار براي جامعه ي زنان فعال استان بسيار ناچيزو اندك بوده وهست.
امروزه نگاه جهان به سمت مشاركت و تقسيم قدرت با زنان مايل ومعطوف شده، چرا كه برای تحقق توسعه و تسریع در رشد فرهنگي و فرایند عدالت اجتماعي حضور زنان تاثير چشمگيري بر افزایش کیفي تصميم گيري هاي جامعه خواهد گذاشت كه مهر تأييدي ست بر دفاع از احقاق حق اين جمعيت ناديده گرفته شده!
نقش زنان با داشتن نزديك به نيمي جمعيت شاغل ومؤثر در رسيدن به هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي يك ضرورت و يك واقعيت غيرقابل انكار و كتمان بوده و هست!
كميت حضور بانوان در مديريت ها با توسعه یافتگي ارتباط مستقيم داشته و مشارکت آنان به عنوان نیمي از نیروي فعال جامعه درسياست گذاري ها براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي يك امر إلزامي و اجتناب ناپذير است! جوامع موفق ضرورت افزایش مشارکت سیاسي زنان رو به خوبي درك كرده و به عنوان یکي از الزامات توسعه متوازن و پایدار پذیرفته و به‌ عنوان يك اولویت مهم در برنامه ها لحاظ خواهند كرد.
با اين تفاصيل انتظار ميرود استاندار محترم و مسئولين نگاه جدي تري به حضور زنان ايلامي در عرصه ي سياست و مديريت ها داشته و حق مطلب را در مورد نيمي از جمعيت استان ادا كنند،باور كنيد اگر شكاف جنسيتي را ناديده بگيريم و عرصه ي حضور را در اختيار بانوان توانمند قرار دهيم بي شك اتفاقات مثبت و خوشايندي خواهد افتاد
به عنوان عضو كوچكي از اين جمعيت و به نمايندگي از جامعه ي زنان فعال استان خواهشمند است در راستاي عمل به عدالت جنسيتي و رفع نگاه تبعيض آميز به مشاركت زنان در جامعه
"حق حضور بانوان شايسته ي ايلامي در عرصه ي سياست استان را ناديده نگيريد "
با تبريك روز مادربه همه ي زنان و مادران صبور و بي ادعا و احقاق حق زنان سرزمينم...

* - مدرس دانشگاه،شاعر،نويسنده و فعال سياسي مدني

 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT