آمار سایت

بازدیدکنندگان : 6250095
ما 156 مهمان آنلاین داریم
موج سازانی که خود بر امواج سوارند؟؟!! چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات
شنبه, 18 دی 1395 ساعت 08:34
 

مثال بعضی از رجال سیاسی مثال دزدی است که هنگام ارتکاب دزدی بامردم فریاد میزد آی دزد. تاریخ انقلاب اسلامی هرگز فراموش نشدنی است که دولت هایی آمدند و تورم 50در صدی را بر ملت تحمیل نمودند و فضای فرهنگی جامعه را به بی ریشه ها ودستان پلید سپردند. آنانیکه دم از اقتصاد درهای باز زدند و شعار مردم سالاری سردادند ،خود و اطرافیان را منتفع نمودند و ملت رادر باتلاق تورم، بیکاری، وادادگی فرهنگی وسیاسی رها نمودند. بدون توجه به آرمانخواهی نظام مقدس جمهوری اسلامی که امام خوبی ها مروج آن بود پشت پا زدند .آنانیکه امواج نارضایتی ایجاد نمودند امروز گلو پاره مینمایند که مردم مشکل دارند و رفع مشکل مردم حتی آب خوردن را هم به رابطه با کدخدا گره میزنند. غافل از اینکه کدخدا جز به نابودی و حداقل تسلیم نظام اسلامی و انقلابی نمی اندیشد. کدخدایی که علیرغم انعطاف های شکننده ی دولت باز هم شاخ وشانه میکشد . اگر رجز خوانی های گذشته آنان را فراموش کنیم اما اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا کری که وصیت خود را با تهدید ایران به پایان رساند قابل اغماض نمی باشد.
من نمیدانم شیفتگان قدرت زر و زور آمریکا کی به خود می آیند که نجات ملت در انعطاف خورد کننده نیست بلکه در نرمش قهرمانانه میباشد. گرچه توجیه می نمایند آنچکه در این چند سال اتفاق افتاد نرمش قهرمانانه بوده اما هر آدم منصف و باغیرتی به صحنه رویارویی آنان نگاه میکند حاکی از یک نوع سرخوردگی است که برآن لباس عزت پوشانده اند.
شاید بعضی ها باکارکرد حزبی وجریانی از نا کار آمدی دولت لذت ببرند اما بدانیم این ناکارآمدی به اسم نظام تمام میشود و امروز افکار عمومی مبین تایید این نظر میباشد.
شکاف طبقاتی در جامعه و ایجاد فضای چند قطبی به ظاهر خوشایند هیچ کدام از دسته جات سیاسی نیست اما صحنه عملی این ناکارامدی با این وضعیت شاید به نفع بعضی از جریانات متمایل به غرب تمام شود .چون آمریکا وهمپیمانان او از هر راه ممکن دنبال ناکار آمدی نظام هستند.شک نکردن به اقدامات براندازانه از این طریق شرط عقل است وبایست دستان پنهان توسط دستگاه های ذی ربط ومسئول به مردم معرفی شوند .موجی که امروز از بیکاری ،گرانی ،تورم ،اعتیاد ، فساد مالی وبیعدالتی در جامعه رخ داده است در حقیقت دست پخت کسانی است که دیروز خودخالق آن بوده اندو امروز بر این امواج سوار شده اندو فریاد وا مصیبتا سر میدهند .

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 18 دی 1395 ساعت 08:34
 

افزودن نظر

کد امنیتی
تصویر جدید

JSG_SUPPORT